Organigramă

  • Link-ul privind varianta editabilă a Organigramei este disponibil aici.
  • Ordin Prefect aprobare Regulament de organizare si functionare este disponibil aici
  • Link-ul privind datele de contact ale Serviciilor Publice Deconcentrate este disponibl aici.