Buget

Buget pe surse financiare:

Mai jos sunt publicate datele pentru ultimii patru ani:

Buget pe surse financiare.
2015 2016 2017 2017 actualizat 2018
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) – actualizate lunar în format editabil .xls – 2017
 Anul 2017
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative 2017
Anul 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII