Protecţia datelor cu caracter personal

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor personale din:

   1. Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița
   • nume și prenume: Mocanu Daniela;
   • adresa de e-mail: daniela.mocanu.ipdb@mai.gov.ro;
   • număr de telefon: 0245 211 334; 0245 207 901
   • număr de fax: 0245 211 334;
   1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița
   • nume și prenume: Mantescu Mihaela  ;
   • adresa de e-mail: pasapoarte-db@mai.gov.ro;
   • număr de telefon: -;
   • număr de fax:-.

       3.Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

 •  nume și prenume: Rotaru Mihai  ;
 • adresa de e-mail: permise_inmatriculari_db@mai.gov.ro;
 • număr de telefon: 0245212578;
 • număr de fax: 0245212578;

Ghid pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița – aici.

Notă de informare apostilă- aici.

Notă de informare birou relaţii cu publicul- aici.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces- aici.

Cerere pt exercitarea dreptului de intervenţie- aici.

Cerere de pentru exercitarea dreptului de opoziţie- aici.

Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare – aici

Cerere pentru exercitarea dreptului de restricționare – aici

Cerere pentru exercitarea dreptului de stergere – aici

NOTĂ DE INFORMARE PRELUCRARE – aici

NOTA INFORMARE SUPRAVEGHERE VIDEO – aici

Regulament (UE) 2016/679 – legislatie relevanta – aici

POLITICA PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – aici

 

Link-uri utile :

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – aici

AUTORITATEA EUROPEANĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR – aici

COMISIA EUROPEANA – aici

DEFINIŢII:

date cu caracter personal – orice informaţii referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

operator – orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normative.

persoana împuternicită de către operator – o persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreazădate cu caracter personal pe seama operatorului;

terţ– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

destinatar – orice persoanăfizicăsau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă