Cod etic/ deontologic/ de conduită

Ordin privind aprobarea Codului de conduită și integritate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița – aici.