Integritate instituțională

Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, este disponibilă aici

Hotărârea nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia este disponibilă aici

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii – LEGE nr. 571 din 14 decembrie 2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii, este disponibil aici