Publicat în

Luni – 13 mai 2019 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii.             Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, situat în municipiul Târgovişte, Piaţa Tricolorului, nr. 1, în spaţiul pus la […]

Publicat în

Ministerul  Munciişi  Justiţiei  Sociale, ,demarează procedura de evaluare a solicitărilor  de  finanţare  în  cadrul  programelor  de  interes  naţional  „Servicii  comunitarela domiciliu  pentru  persoanelevârstnice  dependente”  şi  „Creșterea  capacității  serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”. Selecţia  are  loc  în baza  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.427/2018  şi  ale Ordinului ministrului  muncii  şi  justiţiei  sociale  nr.1902/2018. Metodologia  de  evaluare  și  selecție  a  […]

Publicat în

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare a lansat în cursul lunii decembrie 2018 sesiunea de depunere proiecte, în conformitate cu  Ghidul Solicitantului, pentru menținerea și refacerea ecosistemelor degradate,  în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi […]

Publicat în

În conformitate cu prevederile anexei I din H.G. nr. 841/1995, H.G. nr. 966/1998 şi cu Instrucţiunile nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de transmitere fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice, vă facem cunoscut că Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița dispune de mijloace fixe şi […]

Publicat în

AVOCATUL POPORULUI –  BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE  ANUL 2018               Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog.             Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului, precum și audiențele acordate […]