Situații de urgență

La nivelul judeţului Dâmbovița, a celorlaltor județețe precum și a municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița (CJSU Dâmbovița) este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbovița , primari, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

 • Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița vezi aici
 • Ordin privind actualizarea componenței Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Dambovita – vezi aici
 • Rata incidenței cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile de la nivelul UAT-urilor din județul Dâmbovița, este disponibilă aici.
 • Hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 07 februarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 –>> aici

Anexa nr 1 la HCNSU 14 din 06 03 2022 Ucraina

Anexa nr 2 la HCNSU 14 din 06 03 2022 Moldova_ANRSPS

 • HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CJSU anul 2024
 1. Hotărâre nr. (1)
 2. Hotărâre nr. (2)
 3. Hotărâre nr. (3)
 4. Hotărâre nr. (4)

 

 • HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CJSU anul 2023
 1. Hotărâre nr. (1)
 2. Hotărâre nr. (2)
 3. Hotărâre nr. (3)
 4. Hotărâre nr. (4)
 5. Hotărâre nr. (5)
 6. Hotărâre nr. (6)
 7. Hotărâre nr. (7)
 8. Hotărâre nr. (8)
 9. Hotărâre nr. (9)
 10. Hotărâre nr. (10)
 11. Hotărâre nr. (11)
 12. Hotărâre nr. (12)
 • HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CJSU anul 2022
 1. Hotărâre nr. (1)
 2. Hotărâre nr. (2)
 3. Hotărâre nr. (3)
 4. Hotărâre nr. (4)
 5. Hotărâre nr. (5)
 6. Hotărâre nr. (6)
 7. Hotărâre nr. (7)
 8. Hotărâre nr. (8)
 9. Hotărâre nr. (9)
 10. Hotărâre nr. (10).
 11. Hotărâre nr. (11).
 12. Hotărâre nr. (12).
 13. Hotărâre nr. (13)
 14. Hotărâre nr. 14
 15. Hotărâre nr. (15)
 16. Hotărâre nr. (16)
 17. Hotărâre nr. (17)
 18. Hotărâre nr. (18)
 19. Hotărâre nr. (19)
 20. Hotărâre nr. (20)
 21. Hotărâre nr. (21)
 22. Hotărâre nr. (22)
 23. Hotărâre nr. (23)
 24. Hotărâre nr. (24)
 • HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CJSU anul 2021
HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL CJSU anul 2020
–––––––––––
 • COMITETUL JUDEȚEAN pentru SITUAȚII de URGENȚĂ :
 • ORDIN privind actualizarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița vezi aici
 • ORDINUL nr. 234 din 16.04.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița vezi aici
 • Anexa la Ordinul nr. 234 din 16.04.2020 privind componenta CJSU vezi aici
 • ORDINUL nr. 155 din 24.02.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dâmbovița vezi aici
 • REGULAMENTUL privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judetului Dâmboviţa. (include 5 anexe) vezi aici 
 • Ordin privind actualizarea componentei  CJSU la data de 24.03.2020 vezi aici 

–––––––––––––-

 • Planul de măsuri al CJSU :
Link-ul privind Planul de măsuri al CJSU 2015 – 2016 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Planul de măsuri al CJSU 2017 – 2018 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Planul de măsuri al CJSU 2018 – 2019 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Planul de măsuri al CJSU 2020 – 2021 îl puteți găsi aici.
––––––––––-
 • Evaluarea activității CJSU Dâmbovița :
Link-ul privind Evaluarea activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2015  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Evaluarea activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2016  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Evaluarea activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2017  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Evaluarea activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2018  îl puteți găsi aici.
–––––––-
 • Situație contracte  2017 :
Link-ul privind Situația contractelor din data de 24.10.2017 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația contractelor din data de 15.11.2017 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația contractelor din data de 28.11.2017  îl puteți găsi aici.
––––––––-
 • Situație contracte  2018 :
Link-ul privind Situația contractelor 2018-2019 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația stocurilor îl puteți găsi aici.
 • Situație contracte  2019 :

Situație pregătire sezon rece 2019-2020 puteți găsi aici.

 

–––––
 • Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.