Situații de urgență

La nivelul judeţului Dâmbovița, a celorlaltor județețe precum și a municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița (CJSU Dâmbovița) este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele Consiliului Judeţean Dâmbovița – Oprea Alexandru, primari, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.
Link-ul privind Ordin Aprobare Regulament îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Planul de măsuri al CJSU 2015-2016 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Regulament – Anexa 1 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Componența CJSU Dâmbovița –  Ordin Anexa 2 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Grupul de suport tehnic – Anexa 3  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Comandamentul județean de iarna – Anexa 4 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Schema fluxului informational – Anexa 5 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Atribuțiunile  Secretariatului Tehnic Permanent – Anexa 6  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Repartizarea principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă. – Anexa 7  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Bilanțul activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2015  îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Bilanțul activității CJSU Dâmbovița, pentru anul 2016  îl puteți găsi aici.
Situație contracte  2017 :
Link-ul privind Situația contractelor din data de 24.10.2017 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația contractelor din data de 15.11.2017 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația contractelor din data de 28.11.2017  îl puteți găsi aici.
Situație contracte  2018 :
Link-ul privind Situația contractelor 2018-2019 îl puteți găsi aici.
Link-ul privind Situația stocurilor îl puteți găsi aici.
Informații utile:
Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.