Documentele privind execuția contractelor

Link-ul privind proces verbal de recepție cantitativa si calitativa din data de 24.05.2023 îl găsiți aici.