COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoştinţă publică sediile unde își vor desfășura  activitatea circumscripțiile municipale, orășenești și comunale în cadrul procesului electoral din data de 9 iunie 2024, precum și informațiile privind președinții și locțiitorii desemnați.

Informațiile pot fi accesate pe site-ul Instituției Prefectului-Județul Dâmbovița, la adresa: https://db.prefectura.mai.gov.ro/alegeri-9-iunie-2024

Conform art. 13 din Hotărârea nr. 1H/20.03.2024 adoptată de Biroul Electoral Central, ”Programul de lucru cu publicul al…birourilor electorale de circumscripție, nu poate avea mai puțin de 8 ore, în fiecare zi a săptămânii, acesta trebuind să fie fixat între orele 09,00-17,00…”

 

PREFECT,

Claudia GILIA