Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din luna noiembrie 2023

În data de 24.11.2023, ora 10.00, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, la care au participat: doamna Claudia Gilia – Prefectul județului Dâmbovița, domnul Ioan – Corneliu Sălișteanu – Subprefect al județului Dâmbovița, reprezentanți ai serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

  1. Informare privind preocuparea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița, cu privire la acțiunile și contribuția adusă la eliminarea din alimentația publică de alimente perisabile, necorespunzătoare calitativ pentru consum.
  1. Diverse.

Au fost prezentate:

tipurile de unități în care au fost realizate controale;

tipurile de controale efectuate;

neconformitățile identificate în urma controalelor oficiale efectuate;

sancțiunile aplicate (pentru deficiențele constatate au fost aplicate 246 sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.341.600 lei).

Ca urmare aspectelor dezbătute în cadrul ședinței, partenerii sociali au formulat următoarele recomandări: elaborarea unor proceduri cadru generale care să permită o mai bună orientare pentru agenții economici, care nu dispun de  cunoștințe și care să poată fi adaptate în funcție de specificul fiecărei unități;  colaborarea DSVSA cu DSP-ul pentru asigurarea analizei toxicologice pentru un număr mai mare de produse alimentare; consilierea unităților economice, ca sprijin/orientare necesare asigurării unui comportament adecvat al lucrătorilor în domeniul igienei.

Prefectul județului a menționat faptul că DSVSA a prezentat în cadrul Colegiului Prefectural măsurile pentru perioada de iarnă și faptul că în perioada sarbătorilor de iarnă se realizează controale de permanență în colaborare cu IPJ-ul. Astfel, s-a precizat faptul că, la nivelul județului Dâmbovița, în perioadele 04.12.2023 – 24.12.2023  și  27.12.2023-07.01.2024  va fi asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, va fi afișat programul de lucru, numele medicului veterinar  responsabil și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. De asemenea, prefectul  a precizat faptul că, la nivelul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale și Circumscripțiile Sanitare Veterinare de Asistență se efectuează examenul pentru identificarea Trichinella spp. în carnea de porc.

În cadrul pct. 2 de pe ordinea de zi, au fost discutate aspecte referitoare la finalizarea evaluării procesului de recalculare a pensiilor și la modificările aduse de legea pensiilor, cu mențiunea că acestea vor intra în vigoare după aprobarea normelor de aplicare a legii.

PREFECT, Claudia GILIA