BULETIN DE PRESĂ

Astăzi, 22.03.2020, înjudețul Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu1089persoaneasimptomatice
  • au ieșit din izolare la domiciliu 226persoane
  • seaflăîncarantină, înspațiileidentificateînacestsens,47 de persoane.

Înultimele 24 de ore, au acționatperazajudețului Dâmbovița 147 de patrule aleInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița, dintre care 37mixte cu Inspectoratul de JandarmiJudețean Dâmbovița “MirceacelBătrân”,înscopulverificăriirespectăriimăsurii de izolare la domiciliu. De asemenea, a fostasiguratădeplasareașiînsoțireacelor 9 persoanecătrecentrele de carantină.

Astfel,au fostverificate 682 de persoane, dintre care 83 încolaborare cu reprezentanțiaiDirecției de SănătatePublică Dâmbovițașiau  fostaplicate2sancțiunicontravenționaleînvaloarede 1500 de leicelor care nu au respectatmăsuraizolării la domiciliu.

Încontinuare,perazaîntreguluijudeț,suntdesfășurateactivități, pentruverificareașiidentificareapersoanelor care încalcămăsuraizolării la domiciliu.

Zilnicsuntînregistrateapeluri (13pană la acest moment)la numărul de telefon 0730.013381 încadrulCentruluiJudețean de CoordonareșiConducereaIntervenției Dâmbovița, efectuatede cătreșoferi de tirșipersoaneaflateînizolare la domiciliuînjudețul Dâmbovița.

Totodată, InspectoratulpentruSituații de Urgență “Basarab I” Dâmbovița vamontaastăzidouăcorturi de triaj la Spitalul Municipal Moreni.

Este foarte important sărespectațimăsurileadoptate de cătreautorități!Evitațiieșirile din casășirespectațimăsurile de igienăpersonală, esențialeînvederearăspândirii COVID-19!

Facemunapelcătrepopulațieînvederearespectăriiprevederilor din celedouăOrdonanțemilitarenr 1/17.03.2020 șinr.2/21.03.2020,precumșialtehotărârișiordineadoptateînscopulprevenirii coronavirusului COVID-19.

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA