BULETIN DE PRESĂ

Astăzi, 21.03.2020, înjudețul Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu1004persoaneasimptomatice
  • au ieșit din izolare la domiciliu 215persoane
  • seaflăîncarantină, înspațiileidentificateînacestsens,38 de persoane.

Precizămcăfață de cele 54 de locuridisponibile, dintre care 38 ocupate, pentrunevoia de carantinăinstituționalizată, a fostsuplimentatăcapacitatea de cazare cu un număr de 26 de locuri. Suntdisponibile la acest moment 42 locuri.

Înultimele 24 de ore, au acționatperazajudețului Dâmbovița 184 de patrule aleInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița, dintre care 38 mixte cu Inspectoratul de JandarmiJudețean Dâmbovița “MirceacelBătrân” înscopulverificăriirespectăriimăsurii de izolare la domiciliu.

Totodată,au  fostaplicate3 sancțiunicontravenționaleînvaloarede 3000 de lei.

Încontinuare,perazaîntreguluijudeț,suntdesfășurateactivități, pentruverificareașiidentificareapersoanelor care încalcămăsuraizolării la domiciliu.

Reamintimtuturorcetățenilorcănerespectarealegislațieiînvigoareatragesancțiuniși, foarte important, necunoașterealegii nu poate fi invocată ca scuză.

Au fostînregistrateastăzi 17apeluri, pânăînacest moment, la numărul de telefon 0730.013381 încadrulCentruluiJudețean de CoordonareșiConducereaIntervenției Dâmbovița, efectuatede cătreșoferi de tirșipersoaneaflateînizolare la domiciliuînjudețul Dâmbovița.

Totodată, încursulzilei de astăzi, dintrecele 800 de măștidisponibilepentrujudețul Dâmbovița, au fostdistribuiteprinInspectoratulpentruSituații de Urgență “Basarab I” Dâmbovița 100 de măști de protecțiepentruSecțiade BoliInfecțioaseTârgovișteși 200 pentruDirecția de SănătatePublică Dâmbovița.

Alte date de interes public șimăsuriadoptate, vor fi aduse la cunoștințapubliculuiîncelmaiscurttimp.

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA