BULETIN DE PRESĂ data de 06.10.2020

 

Astăzi, conform DSP Dâmbovița:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.262 (23persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.642
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 156 (ultimele 2decese: o femeieînvârstă de 85 anișiunbărbatînvârstă de 72 ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 631
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 319
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată : 168

 

Înultimele 24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat 7misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 7misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat 17misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși3misiuniprivindtransportul/recoltarea de probe biologice.

Forţele de ordine din MAI au intensificatactivităţile de verificare a respectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Solicitămcetățenilorsărespectemăsurilestabilite de autoritățiși de specialiști,  pentru a protejasănătateatuturor.

Respectațiregulile de distanțarefizică! Limitațiîntâlnirile cu maimultepersoane! Evitațizoneleaglomerate! Respectați cu strictețeregulile de igienăpersonală!

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA