BULETIN DE PRESĂ data de 10.10.2020

 

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.550 (71persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.723
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 161
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 840
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 436

 

Înultimele24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat5misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși2misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat25 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 2 misiuniprivindrecoltarea/transportulprobelorbiologice.

Forţele de ordine din MAI vor fi la datoriepentruverificarearespectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Văreamintimcăpână la acest moment, potrivithotărârilornr. 42 și 44 ale CJSU Dâmbovița, a fostinstituitămăsuraobligatorie de purtare a măștii (astfelîncâtsăacoperegurașinasul), înintervalulora 06.00-20.00, înurmătoareleunitățiadministrativ-teritoriale: Moțăieni, Crevedia, Ulmi, Ocnița, Glodeni, Răzvad, Târgoviște, Titu, Văleni Dâmbovița, Bezdead, MorenișisatulMărcești din UAT Dobra. Măsura a fostinstituităavândînvederedepășireaincidenței cumulate a cazurilor de 1,5/1000 de locuitori.

Avândînvederenumărul mare de cazuriînregistrateînultimelezile, solicitămtuturorcetățenilorșiagențiloreconomici din județulnostrusărespecte cu strictețesiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși dedistanțaresocială, prevăzute de legislațiaînvigoare, darșimăsurileinstituiteprinhotărârileComitetuluiJudețeanpentruSituații de Urgență.

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA