BULETIN DE PRESĂ data de 11.10.2020

 

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.597 (47persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.756
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 163 (ultimeledouădeceseînregistrate: o femeieînvârstă de 67 de anișiunbărbatînvârstă de 58 de ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 974
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 480
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată (internateînspital) : 218

Conform Direcției de SănătatePublică Dâmbovița, incidențacumulată a cazurilorînregistrată la data de 11.10.2020 a fostpeste 1,5/1000 de locuitoriîn 11 unitățiadministrativ-teritoriale, după cum urmează: Dobra, Moțăieni, Ulmi, Ocnița, Glodeni, Crevedia, Răzvad, Titu, Târgoviște, Pucioasa, Moreni.

EchipajeleISU „Basarab l” Dâmbovițașicele ale Serviciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au fostsolicitateîncontinuarepentrutransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățilespitaliceștiprecumșipentruprelevarea de probe biologice la domiciliu, înconformitate cu legislațiaînvigoare. Astfel,înultimele24 de ore,au fostefectuate de cătrepersonalul ISU „Basarab l” Dâmbovița7 misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiprecumși6misiuni de decontaminare. De asemenea, Serviciul de AmbulanțăJudețean Dâmbovița aefectuat38 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși6misiuniprivindrecoltarea/transportulprobelorbiologice.

Forţele de ordine din MAI sunt la datorieatâtînscop preventive câtșipentruverificareamoduluiîn care se respectăprevederileLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19.

Avândînvederenumărul mare de cazuriînregistrateînultimelezile, solicitămatâtcetățenilorcâtșiagențiloreconomici din județulnostrusărespecte cu strictețesiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși dedistanțaresocială, prevăzute de legislațiaînvigoare, darșimăsurileinstituiteprinhotărârileComitetuluiJudețeanpentruSituații de Urgență.

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA