Comunicat de presă

Referitor la lipsa de reacție a Instituției Prefectului  Județului Dâmbovița față de organizarea unui concurs, pentru ocuparea postului de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont- Salvaspeo Dâmbovița, dorim să facem următoarele precizări:

  • Potrivit dispozițiilor art.123 din Constituția României, prefectul poate ataca in fața instanței de contencios administrativ, un act al Consiliului Județean – în speță o hotărâre a Consiliului Județean Dâmbovița.
  • Actele întocmite de Comisia de organizare a concursului, constituită potrivit H.G 286/2011, nu se circumscriu sferei de competență în materie de exercitare a tutelei administrative acordate de lege, prefectului.

          În   atare situație, în cazul încălcării legislației incidente în materia organizării concursului , actele comisiei de concurs sunt cenzurate de către  Comisia de soluționare a contestațiilor,  ambele comisii fiind alcătuite în mod special  pentru desfășurarea concursului, iar persoana nemulțumită de modul de  soluționare a contestației  se poate adresa instanțelor judecătorești.

          Acesta este modul de cenzurare  a activității acestor comisii și orice intervenție  a altor autorități, fie ea și a prefectului,  se situează în afara legii.

                                                                                                                        Biroul de presă