Comunicat de presă

Anterior intrării în vigoare a Ordonanței Militare nr. 8/09.04.2020 privind unele măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, instituția noastră a solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița evaluarea și monitorizarea tuturor prestatorilor de servicii sociale, de tipul așezămintelor pentru persoane vârstnice, din județul Dâmbovița.

Realitatea ne-a dovedit că orice breșă în sistemul de securitate biologică poate avea efecte devastatoare pentru persoanele vârstnice aflate în aceste centre.

În acest context, la nivelul județului Dâmbovița, în toate centrele rezidențiale de acest tip, au fost implementate măsurile dispuse de O.M. nr. 8/09.04.2020, în sensul că:

 • a fost interzisă pe perioada stării de urgenţă, încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice;
 • a fost instituită, pe perioada stării de urgenţă, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor pe o perioadă de 14 zile; perioada menționată fiind urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezenţa personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
 • a fost interzis accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/ reprezentanților legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în centrele rezidențiale;
 • au fost asigurate de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare şi de protecţie necesare.

Față de măsurile obligatorii prevăzute în actele normative, ca măsuri proactive, conducerile centrelor rezidențiale pentru persoane vârstnice au dispus și alte măsuri după cum urmează:

 • punerea la dispoziție a unor spații de cazare pentru personalul angajat care a fost izolat în funcție de programarea pe tură, respectiv asigurarea transportului spre locul de muncă și invers cu mașina instituției;
 • sistarea activităților de grup desfășurate pentru petrecerea timpului liber;
 • consilierea psihologică a beneficiarilor realizată telefonic de către psihologul căminului;
 • efectuarea dezinfecțiilor periodice, triajului zilnic al personalului și al beneficiarilor, aerisirea spațiilor;
 • verificarea temperaturii personalului angajat la intrarea în tură și declarație pe propria răspundere că nu are simptomatologie specifică infectării cu COVID-19 și că nu a intrat în contact cu persoane provenite din zonele de risc/izolate la domiciliu;
 • aprovizionarea cu alimente și medicamente pentru o perioadă mai mare de timp;
 • indicarea rutelor pentru personal și pentru beneficiari, astfel încât timpul de interacțiune între aceștia să se limiteze la strictul necesar;
 • servirea meselor în camerele beneficiarilor;
 • menținea legăturii aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali cu beneficiarii, prin intermediul camerelor de luat vederi/telefonic/videocall/whatsapp/skype, pe perioada stării de urgență;
 • dezinfectarea pachetelor provenite din partea aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali.

Întreg personalul care deservește aceste centre, la intrarea în fiecare tură de 14 zile este testat preventiv pentru a se înlătura orice posibilitate de declanșare a unor noi focare de infecție cu noul coronavirus.

Atenționăm pe această cale atât conducerea centrelor, indiferent de forma de organizare, publică sau privată, cât și întregul personal ce le deservește, că de respectarea cu strictețe a măsurilor impuse depinde în mod nemijlocit sănătatea și viața bătrânilor aflați în întreținere.

                                                                                                                  Biroul de presă