Comunicat de presă

 

 

           Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații potrivit cărora : “Prefectura Dâmbovița trebuie să intervină și să trimită o comisie care să inventarieze pagubele produse de grindină”, facem următoarele precizări:

          Potrivit art. 19, alin 2) din HG 557/2016 privind managementul tipurilor de risc: “ La nivel local, transmiterea operativă a datelor şi informaţiilor privind monitorizarea pericolelor, a riscurilor specifice şi a efectelor situaţiilor de urgenţă se asigură de către structurile teritoriale subordonate, aflate sub autoritatea sau în coordonarea autorităţii responsabile implicate în acţiunile de răspuns pentru tipul de risc produs, către centrele judeţene/zonale de conducere şi coordonare a intervenţiei, centrele operaţionale din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi centrul operativ cu activitate permanentă al autorităţii responsabile”.

          În cazul de față, pentru fiecare tip de risc ( secetă pedologică, alunecări de teren, inundații, grindină etc.), Comitetele Locale pentru Situații de Urgență sunt organele care colectează și transmit operativ (24 ore) datele referitoare la fenomenele periculoase produse pe raza UAT-ului, iar în urma primirii acestor rapoarte, prefectul emite ordinul pentru constituirea comisiei în vederea constatării și evaluării pagubelor produse.

          Asigurăm pe această cale pe toți locuitorii județului Dâmbovița și pe toți reprezentanții autorităților locale că Instituția Prefectului județului Dâmbovița are ca prioritate evaluarea pagubelor produse populației și agricultorilor, indiferent de tipul de fenomenul manifestat iar comisiile de evaluare se vor deplasa în teren în cel mai scurt timp, după primirea raportului operativ de la nivelul autorității locale.

          În acest context, până în prezent, au fost emise 22 de  ordine pentru 22 de localități ( 14 ordine pentru seceta pedologică, 2 ordine pentru alunecări de teren și 6 ordine pentru grindină), activitatea comisiilor de evaluare a pagubelor fiind în curs de desfășurare la acest moment.

                                                                                     Biroul de presă