COMUNICAT DE PRESĂ – Aproape 250 de mame dâmbovițene au recepționat tichetele sociale pentru nou-născuți!

La nivelul județului Dâmbovița, se derulează Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane. Măsura implementată vine în sprijinul mamelor și nou-născuților și constă în acordarea unor tichete sociale pe suport electronic, în valoare de 2.000 de lei.

Banii sunt destinați achiziționării de produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii acestuia, respectiv: scutece, articole de vestimentaţie și pentru cumpărarea de articole sanitare şi medicale.

Categoriile de persoane care abeneficiază de acest sprijin şi care, potrivit legii, au calitatea de destinatari finali sunt:

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/ sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Până în prezent, la nivelul județului au fost identificați un număr de 276 beneficiari.

Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița a realizat recepția unui număr de 247 carduri, dintre care: 243 au fost predate beneficiarilor.

Patru carduri nu au fost predate, întrucât beneficiarii fie nu se află în țară, fie nu dețin acte de identitate valabile. Cardurile nepredate pot fi ridicate de către beneficiari, în termen de 60 de zile, de la unitățile administrative-teritoriale pe raza cărora aceștia au domiciliul.

Până la sfârșitul lunii mai se va finaliza actualizarea bazei de date cu noii beneficiari care au fost identificați pe raza județului Dâmbovița.

Cancelaria Prefectului