COMUNICAT DE PRESĂ AVOCATUL POPORULUI – BIROUL TERITORIAL PLOIEŞTI BILANŢUL ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019

Instituţia Avocatul Poporului este instituţie naţională pentru promovarea şi protecţia drepturilor omului (în sensul stabilit prin Rezoluţia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 48/134 din 20 decembrie 1993, prin care au fost adoptate Principiile de la Paris). Scopul instituției îl constituie apărarea drepturilor persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile administrației publice și societățile comerciale aflate sub autoritatea acestora, contribuind la soluționarea conflictelor dintre acestea, pe cale amiabilă, prin mediere și dialog.

            Petițiile adresate instituției Avocatul Poporului, precum și audiențele acordate cetățenilor sunt scutite de orice fel de taxă, conform art. 18 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată.

            Instituția centrală are sediul în București, str. George Vraca nr. 8, Sector 1, iar în teritoriu funcționează 14 birouri teritoriale ale acesteia.

Biroul Teritorial Ploiești are sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, Intrarea H, etaj I, camera 155, județul Prahova și are în competența sa teritorială județele Prahova, Buzău și Dâmbovița. Activitatea acestuia se desfășoară de regulă la sediul din Ploiești, însă o dată pe lună reprezentanții acestui birou se deplasează în județele Buzău și Dâmbovița pentru a acorda audiențe și pentru a primi petiții din partea cetățenilor.

Față de anii precedenți, în anul 2019 a crescut semnificativ numărul apelurilor telefonice, petițiilor, sesizărilor din oficiu, anchetelor proprii, dar și al recomandărilor emise de Avocatul Poporului ca urmare a deficiențelor constatate cu ocazia verificărilor întreprinse de consilierii Biroului Teritorial Ploiești.

Situaţia statistică detaliată pentru activitatea din anul 2019 se prezintă astfel:    

                                             TOTAL                     Prahova             Buzău               Dâmboviţa

Audienţe                                 1101                       790                     142                        169

Apeluri telefonice                     753                        392                      166                       195

Petiţii  înregistrate                    310                        198                        42                         70

Sesizări din oficiu                       18                            8                          5                           5

Anchete                                      30                         11                           8                         11

Recomandări                              21                         10                           5                          6

Cele mai multe sesizări au avut ca obiect încălcarea de către autoritățile publice a reglementărilor constituționale privitoare la dreptul de petiționare, dreptul la un nivel de trai decent, dreptul de proprietate privată, dreptul la muncă și protecția socială a muncii, protecția copiilor și a tinerilor, protecția persoanelor cu handicap.

În acest sens, persoanele care s-au adresat Biroului teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au reclamat faptul că autoritățile administrației publice fie nu au soluționat cererile acestora, fie răspunsurile primite au fost formale sau incomplete nefiind soluționate problemele reclamate de cetățeni. Refuzul soluţionării unor cereri sau întârzierea comunicării răspunsului a creat cetățenilor dificultăţi în valorificarea, în termenul legal, a anumitor drepturi constituționale.

Cele 18 sesizări din oficiu  au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 privind dreptul la viață, la integritate fizică și psihică, art. 32 privind dreptul la învățătură, art. 34 privind dreptul la ocrotirea sănătății, art. 49 privind protecția copiilor și a tinerilor și art. 50 privind protecția persoanelor cu handicap din Constituția României, republicată și au stat la baza unor anchete efectuate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, Complexul de Servicii pentru Copilul cu Handicap nr. 14 din Râmnicu Sărat, jud. Buzău, Centrul Rezidențial de Asistență Socială și Reintegrare Socială pentru Persoanele fără Adăpost Sfanta Maria Târgoviște (din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște), Școala Gimnazială Lapoș, jud. Prahova, Spitalul de Pediatrie din Ploiești, Primăria comunei Conțești, jud. Dâmbovița, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Ploiești, Primăria comunei Crevedia, jud. Dâmbovița, Primăria Municipiului Buzău, Școala Gimnazială Podenii Noi (Valea Dulce), jud. Prahova, Serviciul Județean de Ambulanță Prahova, Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Colegiul Spiru Haret din Ploiești, Colegiul Național B.P.Hașdeu din Buzău, Colegiul Economic Buzău, Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău, Școala Gimnazială Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu Buzău, Școala Profesională Bălțești, jud. Prahova, Liceul Tehnologic Pucioasa, jud. Dâmbovița.

În anul 2019, la nivelul Biroului Teritorial Ploiești s-au realizat 30 de anchete. Pe lângă anchetele efectuate ca urmare a sesizărilor din oficiu (mai sus menționate) se adaugă și anchetele realizate pentru soluționarea unor petiții primite de la cetățeni sau a unor sesizări din oficiu ale instituției centrale. Acestea au vizat încălcări ale drepturilor prevăzute de art. 22 (dreptul la viață, la integritate fizică și psihică), art. 34 (dreptul la ocrotirea sănătății), art. 44 (dreptul de proprietate privată), art. 47 (dreptul la un nivel de trai decent), art. 51 (dreptul de petiționare), art. 52 (dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică) din Constituția României și au fost realizate la Penitenciarul Găești, Casa Județeană de Pensii Dâmbovița, Primăria comunei Cojasca și la Școala Gimnazială Cojasca, județul Dâmbovița, Primăria comunei Filipeștii de Pădure, județul Prahova, Unitatea de Asistență Medico Socială Boldești Scăeni, jud. Prahova, Asociația ”Casa Speranței” din Câmpina, județul Prahova, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova și Spitalul de Psihiatrie Săpoca jud. Buzău.

Pentru remedierea deficiențelor constatate în urma acestor verificări au fost emise de către Avocatul Poporului un număr de 21 recomandări (17 au fost deja însușite de către autoritățile în cauză care au remediat deficiențele constatate, iar 4 se află în termenul legal de însușire). Aceste recomandări sunt postate pe site-ul instituției www.avp.ro, secțiunea Recomandări 2019.

Deplasările lunare în judeţele Buzău şi Dâmboviţa vor continua și în anul 2020, reprezentanții Biroului Teritorial Ploiești venind în întâmpinarea persoanelor din aceste judeţe şi facilitând astfel accesul acestora la sprijinul oferit de instituţia Avocatul Poporului. Cu privire la zilele în care se vor efectua aceste deplasări, vor fi transmise, în timp util, anunţuri prin intermediul presei şi al autorităţilor locale şi judeţene.

Reamintim cetăţenilor că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj I, camera 155 (palatul administrativ); tel./fax – 0244-593.227, iar petiţiile pot fi trimise prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro unde veți regăsi informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

Mirabela Mălăescu,

Consilier coordonator al Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei AVOCATUL POPORULUI 

Ploiești, 13 ianuarie 2020