Comunicat de presă – nr. 7638

Comunicat de presă

 

Potrivit pct. 15 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, aprobat prin HG nr. 576/22 iulie a.c, Președintele Tribunalului Dâmbovița a procedat la publicarea anunțului prin care aduce la cunoștință publică faptul că ședința publică privind desemnarea prin tragere la sorți a președinților și a locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Dâmbovița va avea loc în cursul zilei de astăzi, 5 august a.c, ora 11.30.

Având în vedere că lista juriștilor înscriși în Corpul experților electorali din partea Autorității Electorale Permanente nu a fost înaintată Președintelui Tribunalului Dâmbovița, nu s-a putut desfășura ședința de desemnare prin tragere la sorți a președinților și a locțiitorilor birourilor electorale de circumscripție din județul Dâmbovița. În atare situație, vă informăm că tragerea la sorți conform art. 26, alin. 5 din Legea 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 2, alin. 3 din Legea nr. 84/2020 va avea loc la data de 06.08.2020, ora 11.30.

Biroul de presă al

 Instituției Prefectului-județul Dâmbovița