COMUNICAT DE PRESĂ – Ședința CCDCPPV

”În cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice (CCDCPPV), s-au dezbătut următoarele tematici de interes pentru persoanele vârstnice și pentru întreaga societate dâmbovițeană:

  1. Preocuparea, la nivel teritorial, a serviciilor publice cu atribuții de control și monitorizare a activității centrelor de îngrijire a persoanelor vârstnice și cu dizabilități cu vârsta peste 65 de ani și, respectiv, coordonarea realizată de Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița în cadrul controlului pe echipe mixte – stabilite prin Ordinul Prefectului nr. 224/10.07.2023;
  2. Informare privind condițiile de susținere a îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice; contractul încheiat între îngrijitorul informal și persoanele vârstnice dependente și serviciul public de asistență social.

În cadrul dezbaterii pe  tema activităților de control referitoare la activitatea  centrelor rezidențiale de îngrijire a persoanelor vârstnice, menționăm că acestea s-au referit atât la activitatea de control realizată după emiterea ordinului Prefectului nr. 224/10.07.2023, cât și anterior acestei acțiuni, deoarece trebuie subliniat faptul că lipsa unor probleme majore, așa cum este cazul la nivelul județului Dâmbovița, nu poate fi decât rezultatul unor acțiuni de control și monitorizare constantă a activității desfășurată în aceste centre.

Important este faptul că starea generală existentă la nivelul județului Dâmbovița era cunoscută, un exemplu în acest sens fiind faptul că AJPIS Dâmbovița a aplicat măsuri de sancționare contravențională pentru  2 centre de servicii sociale (private) anterior organizării controlului realizat în echipe mixte, dispus prin Ordin al Prefectului.

Situația numerică a centrelor rezidențiale și de asistență medico-socială, respectiv numărul de controale, deficiențe identificate în cadrul controalelor – care a fost mediatizată pe parcursul desfășurării acestora, se regăsește în Informarea AJPIS Dâmbovița, publicată pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița la secțiunea aferentă Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

Menționăm că, pentru problemele identificate au fost stabilite termene de remediere. În perioada următoare, până la data de 20 septembrie 2023, vor avea loc activități de monitorizare a centrelor în care au fost identificate probleme. Astfel, acțiunea de control se va realiza sub formă continuată, până la remedierea deficiențelor identificate.

Un plus al acțiunii de control în echipe mixte a fost faptul că serviciile publice cu atribuții de control, incluse în Ordinul Prefectului nr. 224/10.07.2023 au funcționat împreună, fiecare pe domeniul propriu de activitate, atât pentru identificarea problemelor, cât și pentru identificarea de măsuri și soluții, fapt care va fi continuat  în perioada care va urma.

Menționăm de asmenea, faptul că s-a soliciat AJPIS Dâmbovița să realizeze un Plan de consiliere pentru managerii centrelor care oferă servicii de îngrijire, un plan care să țină cont de problemele identificate în cadrul controalelor sau de către partenerii noștri de dialog  social, astfel încât să deplasăm accentul pe prevenție, pe îmbunătățirea activității.

În ceea ce privește punctul 2 al ședinței, referitor la îngrijirea la domiciliu prin intermediul îngrijitorului informal au fost dezbătute aspecte practice legate de persoanele vârstnice, care pot beneficia de îngrijitor informal, conceptul de îngrijitor informal, cine poate fi, drepturi și obligații ale îngrijitorului informal, modalitatea de încheiere a contractului, obligațiile autorităților administrației publice locale să prevadă în bugetul local sumele necesare – fundamentate pe baza estimărilor realizate de serviciile publice de asistență socială, cu mențiunea că bugetul local va fi susținut de bugetul de stat în procent de cel puțin 30% din cuantumul indemnizației stabilite, din sume defalcate din taxa pentru valoare adăugată.

Aceste informații au fost considerate utile de către partenerii de dialog social, având în vedere deficiența serviciilor de îngrijire la domiciliu, dar și preferința unor persoane vârstnice, care pot beneficia de aceste servicii în limitele competențelor stabilite de lege,  de a fi îngrijite de către persoane cunoscute, apropiate lor.

Pentru promovarea îngrijirii la domiciliu s-a solicitat AJPIS comunicarea catre UAT-urile din județul Dâmbovița a informațiilor necesare pentru clarificarea aspectelor referitoare la modelul contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă socială și respectiv la fundamentarea bugetului necesar pentru realizarea acestui deziderat.”

Instituția Prefectului rămâne conectată la problemele seniorilor noștri și depune eforturi susținute pentru sprijinirea tuturor celor care se găsesc în situații delicate sau vulnerabile.

Le mulțumesc membrilor CCDCPPV pentru dialogul constructiv!”

Prefectul județului Dâmbovița, Conf. univ. dr. Claudia GILIA