Ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița

Astăzi, 30.06.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

 1. Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița;
 2. Tăierile de regenerare;
 3. Informare privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară.
 4.  Diverse.

            La primul punct de pe ordinea de zi,Calitatea actului educațional reflectată în organizarea și desfășurarea probelor scrise ale examenelor naționale  – Evaluarea Națională și Bacalaureat, sesiunea Iunie 2022, la nivelul județului Dâmbovița”, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița au comunicat următoarele:  

Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022 s-a desfășurat în 113 centre de examen din județul Dâmbovița, dintre care 30 în mediul urban și 83 în mediul rural, în perioada 14 – 16 iunie 2022, conform Calendarului – Anexa Ordinului M.E. nr. 5149/30.08.2021, privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021 – 2022.

Județul Dâmbovița a fost desemnat de ME ”județ pilot”  în vederea realizării evaluării digitalizate a lucrărilor elevilor.

Evaluarea inițială a lucrărilor de la probele scrise și soluționarea contestațiilor din județul Dâmbovița s-au realizat utilizând platforma informatică dedicată evaluării digitalizate a acestui examen, într-un alt județ, care a fost comunicat după încheierea primei probe scrise din cadrul examenului. Pentru scanarea lucrărilor au fost utilizate, în centrele de examen din județ, 275 de scannere, câte un dispozitiv pentru fiecare sală de examen.

Acțiunea de monitorizare a evidențiat organizarea adecvată a probelor în unitățile de învățământ – centre de examen, cu respectarea cadrului metodologic și procedural reglementat de Ministerul Educației.

Din totalul celor 3879 de elevi înscriși, 3687 de  elevi au fost prezenți la proba de limba și literatura română (95,05%) și 3560 de  elevi au susținut proba de matematică (91,77%).

Procentul de promovabilitate, înainte de contestații, la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2021-2022 este de 76,57%.

În ce privește Examenul Național de Bacalaureat 2022, desfășurat în 13 centre de examen din județul Dâmbovița (7 C.E. în municipiul Târgoviște și 6 C.E. în județ), în perioada 20 – 22 iunie 2022, din totalul celor 2895 elevi înscriși (dintre care 2818 învățământ zi, 37 învățământ cu frecvență redusă și 40 învățământ seral), 2548 elevi au fost prezenți la proba Ea) de limba și literatura română – 88,01%, 2644 elevi au susținut proba Ec) de matematică/istorie – 91,33% și  2649 elevi au susținut proba Ed) – 91.50%.

Statistica se prezintă astfel:

 • 2818 candidați înscriși la învățământul de zi, 118 candidați au fost absenți, 1910 candidați au fost promovați, 788 candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost eliminați.
 • 40 de candidați înscriși la învățământ seral, 8 candidați au fost promovați, 26 de candidați au fost nepromovați și 6 candidați au fost absenți.
 • 37 de candidați înscriși la învățământ cu frecvență redusă, 13 candidați au fost promovați, 22 de candidați au fost nepromovați și 2 candidați au fost absenți.

Procentul de promovabilitate înainte de contestații în județul Dâmbovița este de 69.74%.

La al doilea punct de pe ordinea de zi, Tăierile de regenerare”,  reprezentanții Direcției Silvice Dâmbovița au comunicat că acest tratament a fost fundamentat cu ideea de a dezvolta sub adăpostul arboretului matur noile generații de puieți. Denumirea tratamentului face referire la progresivitatea tăierilor forestiere care duce la înființarea unei noi generații de puieți dintr-o anumită specie sau grup de specii fără necesitatea plantării artificiale.  Acest sistem silvicultural este în mod normal implementat în păduri considerate mature, adesea după mai multe rărituri (dacă însă unele arborete exploatabile nu au fost suficient rărite, trebuie executate în prealabil tăieri preparatorii, care urmăresc să nu întrerupă prea mult starea de masiv. Acest tip de tratament oferă suficientă lumină pentru ca speciile dorite să prospere, fără a da suficientă lumină plantelor perene, repede crescătoare sub lumina directă a soarelui. Odată ce speciile dorite sunt stabilite, tăierile ulterioare dau puieților mai multă lumină, iar spațiul de creștere eliberat prin tăierea arboretului bătrân este complet transmis noii generații.

Tratamentul tăierilor progresive se aplică în cvasitotalitatea arboretelor de amestec din ţara noastră. Este un tratament mai pretenţios şi mai costisitor decât alte tratamente, ceea ce ridică aspecte deosebite din punct de vedere ecologic şi economic.

Pentru anul 2022, Direcția Silvică Dâmbovița are alocată o cotă de tăiere de 141 000 mc, jumătate din aceasta fiind valorificată în licitație ca masă lemnoasă pe picior, iar cealaltă jumătate fiind valorificată în regie proprie pentru satisfacerea nevoilor de lemn de foc al populației .

La masa lemnoasă valorificată prin licitații, Direcția Silvică Dâmbovița a obținut, în anul 2022, un preț mediu de valorificare de 265 lei/mc.

            Al treilea punct de pe ordinea de zi a vizat ”Informarea privind măsurile de prevenire a efectelor negative ale caniculei și ale altor fenomene meteo ce se pot produce în perioada de vară”. În acest sens, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al Județului Dâmbovița au transmis măsurile generale stabilite pentru comitetele locale pentru situații de urgență, instituții și operatori economici, în vederea gestionării situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice sezonului cald, precum și recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei. Dintre acestea amintim:

 1. Transmiterea atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă.
 2. Întocmirea Planurilor proprii de măsuri de către autoritățile publice locale și instituţiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situaţii de Urgenţă, cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență generate de tipurile de risc specifice perioadei de vară.
 3. Identificarea locațiilor și organizarea punctelor de acordarea asistenţei medicale şi de distribuție a apei potabile în spaţii amenajate şi semnalizate corespunzător, în special în zonele aglomerate sau cu trafic intens.
 4. Asigurarea funcţionării în regim prelungit a fântânilor arteziene şi cişmelelor permanente şi temporare existente pe raza unităților administrativ-teritoriale.
 5. Monitorizarea situației privind existența cadavrelor de animale şi ridicarea acestora în regim de urgenţă.
 6. Adaptarea programului de lucru pentru personalul din cadrul autorităților publice locale și al serviciilor publice deconcentrate, astfel încât deplasarea populaţiei către acestea să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. În mod similar vor fi formulate recomandări pentru modificarea corespunzătoare a programului de lucru al unităţilor de aprovizionare cu alimente și prestatoare de servicii.
 7. Monitorizarea situaţiei asigurării cu apă a populaţiei și operatorilor economici precum și aplicării măsurilor din planul de restricţii şi folosirea apei în perioadele deficitare.
 8. Identificarea şi semnalizarea surselor de apă în care se realizează deversări industriale şi care prezintă risc de poluare, intensificarea ecarisării teritoriului de reziduuri şi deşeuri de orice natură.
 9. Intensificarea controalelor în locațiile în care se produc şi se comercializează produse alimentare.
 10. Asigurarea funcţionării rețelei de distribuție a energiei electrice, având în vedere consumul ridicat în perioada de vară, din cauza funcţionării prelungite a aparaturii de climatizare, pentru evitarea penelor de curent.
 11. Informarea populaţiei asupra regulilor pe care trebuie să le respecte în perioadele de caniculă pentru atenuarea efectelor acesteia.
 12. Supravegherea şi controlul zonelor de agrement și lacurilor, cu asigurarea măsurilor de protecţie la înec. Montarea de plăcuţe avertizoare referitoare la riscul de înec în zonele cu grad ridicat de pericol ale cursurilor de apă.
 13. Afişarea la sediile primăriilor, ale instituţiilor din subordinea consiliilor locale și la avizierele amenajate a unor materiale preventive referitoare la riscul scăldatului în locurile neamenajate.
 14. Asigurarea stocului de medicamente necesar continuităţii tratamentelor persoanelor afectate datorită fenomenelor de deshidratare şi hipertermie.
 15. Informarea populaţiei asupra faptului că utilizarea focului deschis pentru prepararea hranei în zonele de agrement și în gospodării se face numai în locuri special amenajate, în condiţii și la distanţe care să nu permită propagarea ocului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte vecinătăţi.
 16. Planificarea și executarea de controale privind verificarea respectării legislaţiei specifice privind protecţia mediului la distrugerea prin ardere a unor deşeuri sau reziduuri combustibile, în scopul implicării active a autorităţilor în combaterea fenomenului de incendiere a vegetaţiei sau a deşeurilor.
 17. Instituirea serviciului de permanenţă la sediile Primăriilor.
 18. Întrunirea în ședinţă extraordinară, acolo unde situaţia o impune, a comitetelor pentru situaţii de urgenţă pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi adoptate în scopul gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase ce se pot produce în perioadele caniculare.
 19. Utilizarea panourilor de afișaj/avizierelor din localităţi pentru transmiterea de recomandări cu privire la măsurile preventive necesar a fi luate de populaţie pentru a se proteja pe durata caniculei.
 20. Supravegherea nivelului apei din fântâni și a calităţii acesteia. În cazul constatării neconformităţii parametrilor de calitate a apei, populaţia va fi avertizată cu privire la nepotabilitatea surselor de apă prin inscripţionarea fântânilor ”APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”. Analizarea fiecărei situaţii și stabilirea măsurilor de curăţare, decolmatare şi dezinfecţie.

Materialele informative prezentate în cadrul ședinței pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, accesând următorul link:

https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița