Comunicat de presa_sedinta ordinară a Colegiului Prefectural_30.05.2022

Astăzi, 30.05.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

În ceea ce privește primul punct de pe ordinea de zi, ”Excelență în Educație concretizată în rezultatele obținute de elevii performanți din învățământul dâmbovițean la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare”, conducerea Inspectoratului Școlar Județean a trecut în revistă performanța elevilor dâmbovițeni certificată prin rezultatele obținute de aceștia la concursurile și olimpiadele școlare. În acest context, în anul școlar care urmează a se încheia, în județul Dâmbovița, în vederea pregătirii elevilor pentru competiții școlare, au funcționat două centre de excelență: pentru disciplina matematică a fost pus la dispoziție un centru finanțat de Fundația eMAG pentru Educație, prin programul „Hai la olimpiadă!”, în timp ce pentru alte 11 discipline/domenii de studiu, pregătirile pentru olimpiade au avut loc în cadrul Centrului Județean de Excelență Dâmbovița (CEX-DB). La acest moment, în cadrul Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România sunt înscriși 308 elevi din cadrul CEX-DB, instituție finanțată de Ministerul Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.

În perioada 23 martie – 22 aprilie a.c., CEX-DB a acordat prioritate activităților de pregătire a elevilor calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare finanțate de Ministerul Educației. Un număr de 43 de elevi au fost beneficiari ai programului „Intervenții 1-1”, în vederea personalizării învățării/ pregătirii, la disciplina unde aceștia s-au calificat.

Pentru anul școlar 2022-2023, valorificând experiența primului an de funcționare, echipa CEX-DB propune:

  • diversificarea modalităților de promovare a misiunii și activităților specifice centrului, astfel încât informațiile corecte să ajungă la elevii capabili de performanțe înalte (la cercurile metodice, la nivelul unităților de învățământ, în media locală, prin evenimente organizate cu comunitatea locală);
  • colaborarea cu mediul academic și alte centre de excelență pentru realizarea ofertei educaționale a centrului, pentru îmbunătățirea procedurilor de selecție a elevilor și profesorilor lectori, a procedurilor de evaluare periodică a elevilor (evaluare sumativă/ la sfârșit de modul), pentru îmbunătățirea programelor de studiu, la nivelul fiecărei grupe de excelență;
  • implementarea de parteneriate cu unele unități de învățământ, în vederea desfășurării activităților de pregătire pentru performanță (alternarea activităților cu prezență fizică sau sincrone pe cexorg.db cu activități asincrone).

Al doilea punct pe ordinea de zi l-a constituit situaţia operativă a suprafeţelor însămânțate și plantate în toamna anului 2021 și primăvara anului curent, în județul Dâmbovița, fiind analizată și situația înregistrărilor și autorizărilor la culturile speciale (tutun, cânepă etc.) și la cele ecologice.

Conducerea Direcției Județene pentru Agricultură Dâmbovița a prezentat stadiul privind aplicarea formelor de sprijin din bugetul naţional – ajutoare de minimis, pentru: legume cultivate în spaţii protejate; usturoi în câmp; alte programe finanțate de la bugetul de stat (program de susţinere a apicultorilor și a crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangaliţa etc.).

În ceea ce privește sprijinul pentru  legume cultivate în spaţii protejate și înregistrate, au fost depuse 119 solicitări, iar pentru 116 dintre ele s-a efectuat și prima vizita în teren la înființarea culturii. Termenul pentru recoltare și valorificarea producției este data de 10 iunie.

În ceea ce privește programul de sprijin pentru cultivatorii de usturoi, s-au înscris în program 33 de fermieri, au fost realizate 14 vizite în teren la culturile înființate și mai există  înregistrată o cerere de inspecție în curs de realizare.

Pentru programul de sprijin pentru porc din rasele Bazna și Mangalița, pană la aceasta dată, în județul Dâmbovița, nu s-a înregistrat nicio cerere.

Punctul al treilea pe ordinea de zi l-a constituit informarea privind programul de investiții, întreținere și reparații la infrastructura amenajărilor de îmbunătățiri funciare în județul Dâmbovița în anul 2022. Programul vizează amenajări de irigații, de combatere a eroziunii solului și desecare.

La punctul ”Diverse” de pe ordinea de zi, au fost prezentate datele cu privire desfășurarea procesului de autorecenzare privind Recensământul Populației și Locuințelor 2021. În acest sens, directorul Direcției Județene de Statistică Dâmbovița a precizat că au fost completate peste 272.000 de chestionare la nivelul județului Dâmbovița, din care 30% în mediul urban și 70% în mediul rural, fiind, astfel, depășit targetul de autorecenzare.

Materialele informative prezentate în cadrul ședinței pot fi consultate pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița, accesând următorul link:  https://db.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița