Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordin nr.24 din data de 09.02.2017 privind Inventarierea terenurilor degradate  îl găsiți aici.

Ordin nr.19 din data de 13.01.2020 privind Inventarierea terenurilor degradate  îl găsiți aici.