INFORMARE – de disponibilizare bunuri către alte instituţii publice

             În conformitate cu prevederile Anexei nr. 1 din H.G. nr. 841/1995, cu modificările și completările ulterioare, şi cu Instrucţiunile nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de transmitere fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice și a referatului de disponibilizare nr.16355/23.05.2023, vă facem cunoscut că Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița dispune de mijloace fixe şi obiecte de inventar (conform listelor anexate) propuse pentru scoatere din funcţiune şi casare, care pot face obiectul transferului fără plată către alte instituții publice.

              Instituțiile publice interesate în obţinerea unor bunuri pot solicita în scris transmiterea fără plată a acestora în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei informări.

                Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, persoană de contact – Dinu Andreea, tel. 0245 611289, int. 29035.