Buget

Buget pe surse financiare:

Mai jos sunt publicate datele pentru ultimii patru ani:

Buget pe surse financiare.
2015 2016 2017 2017 actualizat 2018 2018  actualizat
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) – actualizate lunar în format editabil .xls – 2017, .pdf 2018
 Anul 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative 2017
Anul 2017
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
 
Anul 2018
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Transparenta veniturilor salariale conform Legii nr. 153/2017
Anul 2018
30.03.2018 30.09.2018
Plati efectuate in luna IUNIE
Plati efectuate in luna IULIE

Plati efectuate in luna AUGUST

Plati efectuate in luna SEPTEMBRIE