Solicitare informații

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice:
VASILE GEORGIANA tel: 0245 207 904 int. 29004
e-mail: georgiana.vasile.ipdb@mai.gov.ro
Program:
Luni – joi 08:00 – 16:30
Vineri 08:00 – 14:00
 
Comisar de Poliție la  Serviciul Public Comunitar Pentru Pașapoarte
MĂNTESCU MIHAELA
Furnizare informaţii de interes public, Conform Legii 544/2001
Program:
Luni, Miercuri, Joi, Vineri 08:30 – 16:30
Marți 08:00 – 18:30
 Modalităţi de solicitare:
  • – verbal:- ghişeul de relaţii cu publicul;
  • – telefon 0245/212 649
  • – în format electronic e-mail:  pasapoarte-db@mai.gov.ro 
  • – în scris: la ghișeul de relații cu publicul.
Subinspector de Poliție la  Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor
STANCIU NICOLETA
Furnizare informaţii de interes public, Conform Legii 544/2001
Program:
Luni,Marți, Joi, Vineri 08:30 – 16:30
Miercuri 08:00 – 18:30
 Modalităţi de solicitare:
  • – verbal:- ghişeul de relaţii cu publicul;
  • – telefon 0245/212 578
  • – în format electronic e-mail:  permise-inmatriculari-db@mai.gov.ro 
  • – în scris: la ghișeul de relații cu publicul.
Formularul pentru solicitarea de informații în baza Legii 544/2001 este disponibil aici.
Modalităţi de contestare a deciziei:
În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 5 şi 6 ale Normelor metodologice sau aici.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.
 
În tabelul de mai jos găsiți rapoartele anuale pe ultimii patru ani .
Raport anual
2017 2018 2019 2020 2021