Anunț de disponibilizare către instituțiile publice

În conformitate cu prevederile anexei I din H.G. nr. 841/1995, H.G. nr. 966/1998 şi cu Instrucţiunile nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, privind procedura de transmitere fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând instituţiilor publice, vă facem cunoscut că Instituția Prefectului-Județul Dâmbovița dispune de mijloace fixe şi obiecte de inventar (conform listei anexate), propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casare, care pot face obiectul transferului fără plată către alte instituții publice.

Instituțiile publice interesate în obţinerea unor bunuri vor solicita în scris transmiterea fără plată a acestora în termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, persoană de contact – ec. Radu Antoneta, tel. 0245 611289, int. 29035.

 

Vezi adresă in format pdf aici.

Vezi tabel in format xls aici.