Finanțarea proiectelor în cadrul acțiunii Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare a lansat în cursul lunii decembrie 2018 sesiunea de depunere proiecte, în conformitate cu  Ghidul Solicitantului, pentru menținerea și refacerea ecosistemelor degradate,  în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”

          Finanțarea proiectelor în cadrul acțiunii Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin vizează promovarea măsurilor de refacere a unui habitat natural în sensul îmbunătăţirii sau menţinerii stării favorabile de conservare sau refacerea funcţiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate.

Bugetul total alocat acestor investiții este de 75,2 mil.euro.

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu până la data             de 31 decembrie 2020, ora 10.00.

Ghidului solicitantului și anexele aferente pot fi consultate aici, împreună cu Anexe date-GIS,care reprezintă Anexa 11 la Ghid.

Vezi adresă aici către Prefectura Dâmbovița.

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/