Programe de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” şi „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”

Ministerul  Munciişi  Justiţiei  Sociale, ,demarează procedura de evaluare a solicitărilor  de  finanţare  în  cadrul  programelor  de  interes  naţional  „Servicii  comunitarela domiciliu  pentru  persoanelevârstnice  dependente”  şi  „Creșterea  capacității  serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale”. Selecţia  are  loc  în baza  prevederilor  Hotărârii  Guvernului  nr.427/2018  şi  ale Ordinului ministrului  muncii  şi  justiţiei  sociale  nr.1902/2018. Metodologia  de  evaluare  și  selecție  a  cererilor  de  finanțare  prin  programul  de  interes naționalServicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente”, precum şi  Procedura  de  evaluare  a  cererilor  de  finanțare  prin  programul  de  interes  național „Creșterea   capacității   serviciilor   publice   de   asistență   socială   din   unele   unități administrativ-teritoriale” pot fi consultate accesând link-urile de mai jos:

 Metodologia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” (Anexa nr.1 și 3 la Ordinul MMJS nr.1902/2018).

  Procedura de evaluare a cererilor de finanțare prin programul de interes național „Creșterea capacității serviciilor publice de asistență socială din unele unități administrativ-teritoriale” (Anexa nr.2 și 3 la Ordinul MMJS nr.1902/2018).

Ministerul Munciişi Justiţiei Sociale (MMJS) invită solicitanţii eligibili interesaţi să depună dosarele de solicitare a finanţării, la registratura MMJS, Str. Dem. I. Dobrescu nr.2, Sector 1, cod 010026. Depunerile cererilor de finanțare se realizează continuu, cu încadrare în bugetul alocat și în perioada de derulare a programelor, dar nu mai târziu de luna iulie 2020.        Solicitanții pot adresa întrebări sau clarificări referitoare la implementarea programelor la numărul de telefon: 021 2302361 și adresa de e-mail: Servicii.Sociale@mmuncii.gov.ro.

            Evaluarea solicitărilor de finanțare se realizează de către o comisie de evaluare cu respectarea regulii „primul venit, primul servit”. Pentru respectarea regulii „primul venit, primul servit”, cererea de finanțare și documentele însoțitoare, complet și corect întocmite, depuse la registratura Ministerului Munciiși Justiției Sociale, primesc un număr de înregistrare cu mențiunea datei și a orei la care s-a făcut înregistrarea și se procesează în ordinea în care au fost înregistrate.

Sursa:

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/anunturi/5253-anunt-2-pin-24092018