Anunț – Tribunalul Dambovita

 TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

  

ANUNȚ

  

                În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea  și completarea Legii nr. 394/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea pct. 17 din H.G. nr. 576/2020  pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, în data de 05.08.2020, ora 1130, la sediul Tribunalului Dâmbovița din Municipiul  Târgoviște, Calea București, nr. 3 va avea loc tragerea la sorți pentru desemnarea președinților birourilor electorale de circumscripție și a locțiitorilor acestora, constituite la nivelul județului Dâmbovița.

 

 

                                 PREȘEDINTE,

                 Judecător DRAGOȘ POPOIAG