BULETIN DE PRESĂ data de 03.01.2021

 

Situațiala data de03.01.2021, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoanetestate de la începutulpandemiei: 35.083
  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 14.850(129persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 13.548
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 452
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 972
  • Persoaneaflateîncarantinăinstituționalizată: 2
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu :616
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată (internateînspital): 188dintre care 7persoane la ATI.

 

Înultimele 24 de ore, polițiștii au efectuat 2657 de verificări la persoaneleaflateînizolare/carantină.Polițiștii din cadrulInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița, alături de celelaltestructuriteritoriale cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublicedesfășoară permanentacțiunipentruverificareamoduluiîn care se respectămăsurileimpuseîncontextulstării de alertă.

Echipajele ISU „Basarab l” Dâmbovița șicele ale Serviciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au fostsolicitateîncontinuarepentrutransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățilespitaliceștiprecumșipentruprelevarea de probe biologice la domiciliu, înconformitate cu legislațiaînvigoare.

Au fostexecutate3misiuni de cătrepersonalul ISU „Basarab I” Dâmbovița pentrutransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la unitățilespitalicești din județ,3misiuni de decontaminare a tehniciiși 12 misiuniasociatecontextului actual. De asemenea, personalul SAJ Dâmbovița a desfășurat17misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu virusul SARS-CoV-2 la unitățilespitalicești din judetși31 demisiuniprivindrecoltarea/transportul de probe biologice.

Vărugămsărespectați, încontinuare, cu strictețeșiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși de distanțaresocială!

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA