BULETIN DE PRESĂ data de 07.10.2020

 

 

Astăzi, conform DSP Dâmbovița:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.299 (37persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.642
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 157 (ultimuldeces: bărbatînvârstă de 65ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 650
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 339
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată : 168

 

Înultimele 24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat3 misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 3misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat26 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitalicești.

ComitetulJudețeanpentruSituații de Urgență Dâmbovița aaprobatastăziHotărâreanr. 38/07.10.2020 privindaprobareascenariului de funcționare al unorclasedintr-o unitate de învățământ din județul Dâmbovița. Hotărâreaestepublicatăpe site-ulInstituțieiPrefectului-județul Dâmbovița, secțiuneaActivități- Situații de Urgență.

Forţele de ordine din MAI continuăactivităţile de verificare a respectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Solicitămcetățenilorsărespectemăsurilestabilite de autoritățiși de specialiști,  pentru a protejasănătateatuturor.

Respectațiregulile de distanțarefizică! Limitațiîntâlnirile cu maimultepersoane! Evitațizoneleaglomerate! Respectați cu strictețeregulile de igienăpersonală!

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA