BULETIN DE PRESĂ data de 08.10.2020

 

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

 • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.427 (128 persoaneastăzi)
 • Persoanevindecate, în total: 3.665
 • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 159 (ultimulele 2decese: femeieînvârstă de 80 anișibărbatînvârstă de 82ani)
 • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 712
 • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 348

 

PotrivitDirecției de SănătatePublică Dâmbovița, referitor la numărulcazurilor de astăzi, precizămcăacesteasunt defalcate pe 38 de unități administrative-teritoriale, astfel:

 • 1 unitateadministrativ-teritorială cu 43 de cazuri- MunicipiulTârgoviște
 • 1 unitateadministrativ-teritorialăcu 13 cazuri- Comuna Dobra
 • 2 unitățiadministrativ-teritoriale cu 5 cazuri-OrașPucioasa, ComunaRăzvad
 • 3 unitățiadministrativ-teritoriale cu 4 cazuri – ComunaCorbii Mari, ComunaDragomirești, MunicipiulMoreni
 • 4 unitățiadministrativ-teritoriale cu 3 cazuri – Comunele: Crevedia, Ulmi, PetreștișiOrașGăești
 • 11 unitățiadministrativ-teritoriale cu 2 cazuri – OrașTitu, Comunele: Văleni Dâmbovița, Băleni, Bucșani, GuraOcniței, I.L. Caragiale, Mănești, Niculești, Nucet, Ocnița, Șotânga
 • 16 unitățiadministrativ-teritoriale cu 1 caz – Comunele: Bezdead, Brănești, Costeștii din Vale, Dragodana, Glodeni, Iedera, Potlogi, Răzvad, Runcu, Sălcioara, Șelaru, UlieștiVișina, Voinești, VulcanaBăi, VulcanaPandele.

De asemenea, au fostidentificatedouăfocare, unul cu 6 cazuri – Biroul Electoral Județean Dâmbovița șialtul cu 12 cazuri – Primăria Dobra.

Înultimele 24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat7misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși7misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat28 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 10 misiuniprivindrecoltarea/transportul de probe biologice.

Forţele de ordine din MAI vor fi la datoriepentruverificarearespectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Solicitămcetățenilorsărespectemăsurilestabilite de autoritățiși de specialiști,  pentru a protejasănătateatuturor.

Respectațiregulile de distanțarefizică! Limitațiîntâlnirile cu maimultepersoane! Evitațizoneleaglomerate! Respectați cu strictețeregulile de igienăpersonală!

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA