BULETIN DE PRESĂ data de 09.10.2020

 

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.479( 52persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.665
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 161 (ultimele 2decese: femei, cu vârste de 68aniși59ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 712
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 348

 

PotrivitDirecției de SănătatePublică Dâmbovița, referitor la numărulcazurilor de astăzi, precizămcăacesteasuntidentificateperaza a 29 de unitățiadministrativ-teritoriale, 19 dintreacestefiind cu câte un caziar 10 între 2 și 15 cazuri.

Înultimele24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat11misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși9misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat41 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitalicești.

Forţele de ordine din MAI vor fi la datoriepentruverificarearespectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Avândînvederenumărul mare de cazuriînregistrateînultimelezile, solicitămtuturorcetățenilorșiagențiloreconomici din județulnostrusărespecte cu strictețesiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși dedistanțaresocială, prevăzute de legislațiaînvigoare, darșimăsurileinstituiteprinhotărârileComitetuluiJudețeanpentruSituații de Urgență.

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA