BULETIN DE PRESĂ data de 12.10.2020

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.666 (69persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.807
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 167 (ultimelepatrudeceseînregistrate: 3 bărbațiși o femeie, cu vârstecuprinseîntre 53 și 76 de ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 1.011
  • Persoaneaflateîncarantinăinstituționalizată: 2
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 465
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată (internateînspital) : 228

 

EchipajeleISU „Basarab l” Dâmbovițașicele ale Serviciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au fostsolicitateîncontinuarepentrutransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățilespitaliceștiprecumșipentruprelevarea de probe biologice la domiciliu, înconformitate cu legislațiaînvigoare. Astfel,înultimele24 de ore,au fostefectuate de cătrepersonalul ISU „Basarab l” Dâmbovița7 misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiprecumși7misiuni de decontaminare. De asemenea, Serviciul de AmbulanțăJudețean Dâmbovița aefectuat28 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși10misiuniprivindrecoltarea/transportulprobelorbiologice.

Forţele de ordine din MAI sunt la datorieatâtînscop preventive câtșipentruverificareamoduluiîn care se respectăprevederileLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19.

Avândînvederenumărul mare de cazuriînregistrateînultimelezile, solicitămatâtcetățenilorcâtșiagențiloreconomici din județulnostrusărespecte cu strictețesiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși dedistanțaresocială, prevăzute de legislațiaînvigoare, darșimăsurileinstituiteprinhotărârileComitetuluiJudețeanpentruSituații de Urgență.

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA