BULETIN DE PRESĂ data de 13.10.2020

Situațiade astăzi, din județul Dâmbovița,esteurmătoarea:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.725 (59persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.828
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 168 (ultimuldeces,bărbat 76 ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 1.073
  • Persoaneaflateîncarantinăinstituționalizată: 2
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu :460
  • Persoaneaflateînizolareinstituționalizată (internateînspital) : 222

 

Echipajele ISU „Basarab l” Dâmbovițașicele ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița au fost solicitate în continuare pentru transportul persoanelor suspecte/confirmate cu Covid-19 la unitățile spitalicești precum și pentru prelevarea de probe biologice la domiciliu, înconformitate cu legislația în vigoare. Astfel,înultimele 24 de ore,au fost efectuate de cătr epersonalul ISU „Basarab l” Dâmbovița7 misiuni privindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiprecumși7misiuni de decontaminare. De asemenea, Serviciul de AmbulanțăJudețean Dâmbovița aefectuat38 demisiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși4misiuniprivindrecoltarea/transportulprobelorbiologice.

Forţele de ordine din MAI sunt la datorieatâtînscop preventivcâtșipentruverificareamoduluiîn care se respectăprevederileLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19.

Avândînvederenumărul mare de cazuriînregistrateînultimelezile, solicitămatâtcetățenilorcâtșiagențiloreconomici din județulnostrusărespecte cu strictețesiresponsabilitatemăsurile de protecțiesanitarăși dedistanțaresocială, prevăzute de legislațiaînvigoare, darșimăsurileinstituiteprinhotărârileComitetuluiJudețeanpentruSituații de Urgență.

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA