BULETIN DE PRESĂ data de 03.10.2020

 

Astăzi, conform DSP Dâmbovița:

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.160 (50persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.542
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 151 (ultimuldeces-femeie, 63ani)
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 522
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu :299

 

Înultimele 24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat  2 misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 2 misiuni de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat 29 de misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 6 misiuniprivindtrasportul/recoltarea de probe biologice.

Forţelede ordine din MAIvordesfășura permanent activităţi de verificare a respectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2.Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Solicitămcetățenilorsărespectemăsurilestabilite de autoritățiși de specialiști,  pentru a protejasănătateatuturor.

Respectațiregulile de distanțarefizică! Limitațiîntâlnirile cu maimultepersoane! Evitațizoneleaglomerate! Respectați cu strictețeregulile de igienăpersonală!

 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA