BULETIN DE PRESĂ din data de 04.10.2020  

 

Astăzi, conform DSP Dâmbovița:

 

  • Persoaneconfirmate cu COVID-19: 4.209 (49 persoaneastăzi)
  • Persoanevindecate, în total: 3.605
  • Persoanedecedate de la debutulpandemiei: 153
  • Persoaneaflateîncarantină la domiciliu/adresadeclarată: 536
  • Persoaneaflateînizolare la domiciliu : 339

 

Înultimele 24 de ore, reprezentanții ISU „Basarab l” Dâmbovița au efectuat  2misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși o misiune de decontaminare. De asemenea, ceiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița au efectuat 25 de misiuniprivindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu noul coronavirus la unitățilespitaliceștiși 9 misiuniprivindtransportul/recoltarea de probe biologice.

Avândînvederecă la nivelulBiroului Electoral Județean de Circumscripție Dâmbovița au fostconfirmatedouăpersoane la testulpentruidentificareavirusului SARS-CoV-2, precizămcă ulterior au fosttestați 3 angajațiaiInstituțieiPrefectului-județul Dâmbovița. Înurmatestării, 2 rezultate au fost  negative șiunulpozitiv, respectiv al subprefectuluijudețului.

FacemprecizareacăîncursulacesteidiminețidomnulCristeaChiruCătălin s-a prezentat la camera de gardă a SpitaluluiJudețean de Urgență Dâmbovița, undestarea de sănătate a fostevaluată de un medic de specialitate; întrucât a dezvoltat o formăușoară a primitrecomandarea de izolare la domiciliu.

Încursulacesteizile s-a efectuatdezinfecțiaîntoatebirourileinstituțieinoastreiaranchetaepidemiologicăesteîn curs de desfășurare.

Forţele de ordine din MAI vordesfășura permanent activităţi de verificare a respectăriimăsurilor de protecțiesanitarăimpusepentruprevenirearăspândirii SARS-CoV-2. Sănătateașisiguranțacetățenilorsuntprioritareacestorinstituții cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice.

Solicitămcetățenilorsărespectemăsurilestabilite de autoritățiși de specialiști,  pentru a protejasănătateatuturor.

Respectațiregulile de distanțarefizică! Limitațiîntâlnirile cu maimultepersoane! Evitațizoneleaglomerate! Respectați cu strictețeregulile de igienăpersonală!

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA