BULETIN DE PRESĂ din data de 11.05.2020

BULETIN DE PRESĂ

din data de 11.05.2020

Încursulzilei de ieri, 9mai, la niveluljudețului Dâmbovița, au fostconstituite 121 de patrule ale IPJ Dâmbovița, dintre care 62mixte cu IJJ Dâmbovița, care au acționatpentrumenținereaunuiclimat de ordineșisiguranță publicășipentruprevenireașicombatereafaptelorantisociale. Alături de polițiștișijandarmi, au acționatși 51 de militari din cadrulM.Ap.Nși 91 de politiștilocali.

De asemenea, încadrulacțiunilor, au fostdesfășuratemisiunipentruintroducereaîncarantina a 28 depersoanesosite din zone de risc.Totodată, au fostefectuate 481 de verificări ale persoaneloraflateînizolare la domiciliu.

Încontinuare, dispozitivul de ordineși siguranță publicăvaacționapentruprevenireașilimitarearăspândiriinoului Coronavirus (COVID-19), dar șipentru a prevenișicombateilegalitățile de oricefel.

Astăzi, 11.05.2020, conform situației DSP Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu:184persoaneasimptomatice
  • se aflăîncarantinăinstituționalizată:197persoane
  • persoaneconfirmate cu COVID-19, în total: 148persoane
  • persoanevindecate : 49
  • persoanedecedate de la debutulpandemiei: 9.

Înultimele 24 de ore, au fostexecutatemisiuni/acțiuni de cătrereprezentanțiaiISU “Basarab I” Dâmbovița(21misiuni)șiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița(2misiuni)pentrutransportulpersoanelorcătrelocațiilestabilitepentrucarantină, transportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu COVID-19 la unitățispitalicești, precumșiacțiuni de decontaminare a tehniciiși a personalului care a participat la acțiunile de transport.De asemenea, reprezentanțiai DSP Dâmbovița au executat o misiunespecifică privind transportul probelor recoltate.

CENTRUL JUDEȚEAN

DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ

AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA