BULETIN DE PRESĂ din data de 20.06.2020

Polițiștiicontinuăsăacționezeintegrat, împreună cu celelaltestructuri cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice, încontextulpreveniriișicombateriirăspândirii COVID – 19.

Înultimele 24 de ore, 274depolițiști din cadrulInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița și109polițiștilocali au desfășuratperazajudețului Dâmbovița misiunispecifice, fiindefectuate1856 deverificărila persoaneaflateînizolare la domiciliu. O persoană a fostsancționatăcontravențional cu amendăînvaloare de 2000de lei, înconformitate cu prevederileLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuri de prevenireșicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19. Aceasta a fostintrodusăîntr-un centru de carantinăpentru 14 zile.

Astăzi, 20.06.2020, conform situației DSP Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu:1613persoaneasimptomatice
  • se aflăîncarantinăinstituționalizată: 13persoane
  • persoaneconfirmate cu COVID-19, în total:407persoane
  • persoanevindecate : 208
  • persoanedecedate de la debutulpandemiei: 16.

Înultimele 24 de ore, au fostexecutatemisiuni/acțiuni de cătrereprezentanțiaiISU “Basarab I” Dâmbovița(14misiuni)șiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița (11 misiuni)privindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu COVID-19 la unitățispitalicești, precumșiacțiuni de decontaminare a tehniciiși a personalului care a participat la acțiunile de transport.De asemenea, DSP Dâmbovița aexecutato misiuneprivindtransportulprobelorbiologice.

Multumimtuturorcelor care au înțelescănumaiîmpreunăvomreușisădepășimaceastăperioadă!

CENTRUL JUDEȚEAN

DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ

AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA