BULETIN DE PRESĂ din data de 21.06.2020

Polițiștiicontinuăsăacționezeintegrat, împreună cu celelaltestructuri cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice, încontextulpreveniriișicombateriirăspândirii COVID – 19.

Înultimele 24 de ore, 178depolițiști din cadrulInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița și62 depolițiștilocali au desfășuratperazajudețului Dâmbovița misiunispecifice, fiindefectuate1601 deverificărila persoaneaflateînizolare la domiciliu.

Astăzi, 21.06.2020, conform situației DSP Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu:1578persoaneasimptomatice
  • se aflăîncarantinăinstituționalizată: 13persoane
  • persoaneconfirmate cu COVID-19, în total:426persoane
  • persoanevindecate : 208
  • persoanedecedate de la debutulpandemiei: 18.

Înultimele 24 de ore, au fostexecutatemisiuni/acțiuni de cătrereprezentanțiaiISU “Basarab I” Dâmbovița(12misiuni)șiaiServiciului de AmbulanțăJudețean Dâmbovița (8misiuni)privindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu COVID-19 la unitățispitalicești, precumșiacțiuni de decontaminare a tehniciiși a personalului care a participat la acțiunile de transport.De asemenea, DSP Dâmbovița aexecutat6 misiuniprivindefectuareaanchetelorepidemiologiceprecumșitransportulprobelorbiologice.

Multumimtuturorcelor care au înțelescănumaiîmpreunăvomreușisădepășimaceastăperioadă!

CENTRUL JUDEȚEAN

DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ

AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA