BULETIN DE PRESĂ din data de 31.05.2020

Polițiștiicontinuăsăacționezeintegrat, împreună cu celelaltestructuri cu atribuțiiîndomeniulordiniișisiguranțeipublice, încontextulpreveniriișicombateriirăspândirii COVID – 19.

Înultimele 24 de ore, 215polițiști din cadrulInspectoratului de PolițieJudețean Dâmbovița și 63 de polițiștilocali au desfășurat 178 de misiunispecifice.

Totodată, au fostefectuatepeste1.470 de verificări la persoaneaflateînizolare la domiciliu. De asemenea,altedouăpersoane din TârgovișteșiRăcariau fostsancționatecontravențional, pentrunerespectareamăsuriiizolării la domiciliu, conform prevederilorLegiinr. 55/2020 privindunelemăsuripentruprevenireașicombatereaefectelorpandemiei de COVID-19. Acestea au fostintroduseîntr-un centru de carantinăpentru 14 zile.

Astăzi, 31.05.2020, conform situației DSP Dâmbovița:

  • se aflăînizolare la domiciliu:1.602persoaneasimptomatice
  • se aflăîncarantinăinstituționalizată: 18persoane
  • persoaneconfirmate cu COVID-19, în total:290persoane
  • persoanevindecate : 113
  • persoanedecedate de la debutulpandemiei: 12.

          Înultimele 24 de ore, au fostexecutatemisiuni/acțiuni de cătrereprezentanțiaiISU “Basarab I” Dâmbovița(4misiuni)privindtransportulpersoanelorsuspecte/confirmate cu COVID-19 la unitățispitalicești, precumșiacțiuni de decontaminare a tehniciiși a personalului care a participat la acțiunile de transport.De asemenea, DSP Dâmbovița aexecutat2 misiunispecificeprivindtransportulprobelorbiologice.

Multumimtuturorcelor care au înțelescănumaiîmpreunăvomreușisădepășimaceastăperioadă!

CENTRUL JUDEȚEAN

DE COMUNICARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ

AL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA