Comunicat de Presă 14.03.2018

Comunicat de Presă
În data de 14 martie 2018, la sediul Instituţiei Prefectului – judeţul Dâmboviţa, s-a desfăşurat sub conducerea doamnei Subprefect Florina Mureşan, şedinţa lunară a Grupului Mixt de Lucru pentru Romi.
În prezenţa membrilor de drept şi a invitaţilor din localitaţile Măneşti, Băleni, Ludeşti şi Municipiul Târgovişte, s-au prezentat şi dezbătut punctele stabilite în Ordinea de zi:
–   Informare privind organizarea în şcoli a campaniilor de măsuri afirmative şi de creştere a rolului mediatorului şcolar – Inspectoratul Şcolar Judeţean.
–    Informare privind situaţia organizării şi desfăşurării cursurilor de calificare pentru comunităţile de romi din judeţ – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă.
– Rolul mediatorului sanitar şi a asistentului comunitar în promovarea şi implementarea măsurilor de incluziune a locuitorilor de etnie romă în judeţul Dâmboviţa – Direcţia de Sănătate Publică.
–  Informare privind proiectele şi programele Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dâmboviţa pentru prevenirea violenţei în instituţiile şcolare din judeţ – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.
–  Informare  privind consilierea şi constituirea grupurilor locale de lucru (GLL) în localităţile cu populaţie romă din judeţul Dâmboviţa – Grupul Mixt de Lucru.
Dezbaterea şi opiniile exprimate după prezentarea informărilor, au evidenţiat, în spiritul principiilor de bază şi complementare din Strategia guvernamentală de incluziune a cetăţenilor români de etnie romă, aspecte menite să completeze măsurile înscrise în programul anual adoptat de membrii Grupului Mixt de Lucru, respectiv:
– Promovarea unor acţiuni pentru crearea a 10 noi posturi de mediatori şcolari în cadrul şcolilor din Târgovişte şi din judeţ; continuarea programelor de formare pentru această profesie.
– Continuarea  organizării Bursei Locurilor de Muncă destinate persoanelor asistate social şi o mai bună promovare a acestei acţiuni.
– Mediatizarea eficientă a programelor de formare profesională de către AJOFM Dâmboviţa.
– Evaluarea nevoilor reale exprimate în vederea organizării cursurilor de iniţiere şi pentru competenţe cheie adresate persoanelor care aparţin minorităţii rome.
– Implicarea permanentă a grupurilor locale de lucru (GLL), constituite la nivelul localităţilor cu populaţie romă, în susţinerea activităţilor mediatorilor sanitari pentru prevenţia şi menţinerea stării de sănătate.
– Extinderea parteneriatelor în cadrul programelor şi proiectelor iniţiate şi gestionate de IPJ Dâmboviţa şi implicarea asociaţiilor reprezentative ale societăţii civile în urmărirea acestora în grupurile comunităţilor de romi din judeţ.
O serie de alte aspecte formulate, au fost reţinute în procesul verbal al şedinţei de către Secretariatul Grupului Mixt, pentru a fi aduse la cunoştinţă factorilor de decizie menţionaţi de vorbitori. Asociaţia „Romanes” a lansat iniţiativa organizării unei întâlniri de lucru cu participarea tuturor celor implicaţi şi interesaţi în aplicarea Strategiei de incluziune a romilor din judeţul nostru, în ziua de 27 martie a.c.
Biroul de presă