Comunicat de presă – 29.03.2018

În urma analizării Raportului de evaluare a amplei alunecări de teren din localitatea Văleni Dâmbovița realizată de grupul de specialiști și experți constituit de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul M.A.I, Comitetul Județean pentru Situiații de Urgență Dâmbovița face publice următoarele:
  • S-a constatat cu ocazia deplasării la Văleni Dâmbovița în ziua de 19 martie a.c. o alunecare de teren activă în punctul Lunca pe o lățime de cca 300m, afectând 11 gospodării. Trei familii ale căror locuințe nu mai prezintă siguranță au fost mutate, cu accept, la rude din localitate.Drumul sătesc din zona respectivă este afectat pe o lungime de cca 200m și este impracticabil mijloacelor auto. A fost afectată rețeaua electrică și avariată conducta alimentarăcu apă aferentă zonei;
  • Întregul proces de alunecare – curgere acoperă o suprafață de teren de aproximativ 6,5 ha, având cca 800m lungime și între 10 și 150 m lățime;
  • Alunecarea de teren este un proces complex, în plină dezvoltare funcție de condițiile meteorologice viitoare poate înregistra extinderi mai ales în partea sa inferioară;
Față de situația creată,constatată și evaluată grupul de specialiști au concluzionat:
  • Se impune monitorizarea continuă a amplasamentului cu stabilirea evoluției alunecării și avertizarea populației privind posibilitățile extinderii acesteia, funcție de evoluția fenomenelor meteorologice nefaforabile;
  • Interzicerea construirii și modernizării de locuințe, fără obținerea autorizației de construcție, care să aibă un studiu geotehnic;
  • Introducerea în Planul Urbanistic General(PUG) și în planificarea teritorială a localității Văleni Dâmbovița, a zonelor de interdicție pentru construire;
  • Utilizarea drenajului orizontal, de tip sistematic cu adâncime mică de îngropare pentru consolidarea alunecărilor de amploare;
  • Realizarea planificării teritoriale bazată pe studii și hărți de risc la alunecări de teren la nivelul comunei.
Biroul de presă