Comunicat de presă

Comunicat de presă

 

Vă informăm asupra situației legalității actelor transmise de către autoritățile administrației publice locale din județul Dâmbovița, instituției noastre, în trimestrul I 2020, respectiv perioada 01.01.2020-31.03.2020.

Astfel, au fost transmise și verificate, în total, 10.764 acte din care 1499 hotărâri ale Consiliilor Locale, 9174 dispoziții ale primarilor și 91 hotărâri ale Consiliului Județean Dâmbovița. Dintre aceste, au fost apreciate ca legale 10.748 hotărâri/dispoziții și 16 ca ilegale, respectiv 4 hotărâri ale consiliilor locale, și 12 dispoziții ale primarilor.

Dintre actele menționate ca nelegale, 4 au fost atacate direct la instanța de contencios administrativ (o hotărâre si 3 dispoziții), 10 au fost atacate după parcurgerea procedurii prealabile și 2 sunt în analiză.

Totodată, menționăm că în această perioadă corespondența cu unitățile administrativ-teritoriale se face electronic la o adresa de e-mail pusă la dispoziție pentru comunicarea hotărârilor/dispozițiilor emise.

 Biroul de presă