Comunicat de Presă – Nr.3867 – 11.05.2018

      Urmare a adresei transmise de către S.C. Compania de Apa Targoviste Dambovita prin care face cunoscut ca Laboratorul societatii a constatat existenţa unor neconformităţi apărute în reţeaua de distribuire a apei potabile in comuna Finta oprind livrarea apei incepand din data de 11 mai, a fost convocat în Şedinţă Extraordinara  Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa .
       Prin hotărârea adoptată de către CJSU Dâmboviţa, s-a dispus  ca,  pe perioada celor 5 zile în care vor fi efectuate lucrari pentru iginenizarea reţelelor şi a bazinelor de acumulare, societatea de furnizare – S.C. Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa să asigure livrarea apei pentru asigurarea necesarului de apă in  prepararea hranei şi acoperirea nevoilor de igienă personală a cetatenilor afectati.
        Pe perioada opririi furnizarii, cetăţenii  vor putea, să procure apa necesară de  la autocisternele puse la dispozitie de catre ISU Dambovita si SC Compania de Apa, amplasate la sediul Primăriei Finta.
 
 
Biroul de presă