PROGRAMUL CEREMONIEI PUBLICE CE SE DESFĂŞOARĂ CU OCAZIA “ZILEI EROILOR” – 17 MAI 2018 –

SCOP:   –   evidenţierea  tradiţiilor glorioase ale poporului român şi a rolului acestora în   formarea istoriei naţionale;
              –  omagiu adus eroilor neamului românesc căzuţi pe câmpurile de bătălie;
PARTICIPANŢI: – reprezentanţi ai: Instituţiei Prefectului-Judeţul Dâmboviţa, Consiliului Judeţean, Primăriei, Arhiepiscopiei, Garnizoanei, , M.A.I., S.R.I., S.T.S., Inspectoratului Şcolar, altor instituţii ale statului, organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice, comandanţi de unităţi, cadrelor militare active, în rezervă şi retragere, veteranilor de război, Asociaţiei “Cultul Eroilor”, mass-media locale, cetăţeni ai Municipiului Târgovişte.
 
 
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:
 1. CEREMONIE RELIGIOASĂ DE DEPUNERE DE COROANE ŞI JERBE DE FLORI ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ,,ZILEI EROILOR” LA CIMITIRUL EVREIESC
            DATA: 17.05.2018, ora 09.00
            LOCUL: Cimitirul Evreiesc Târgovişte;
PARTICIPANŢI: – reprezentanţi ai: autorităţilor publice de stat şi locale, instituţiilor locale, Asociaţia de Prietenie România – Israel.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:
            08.50 – 09.00– Primirea participanţilor;
            09.00 – 09.15 – Oficierea serviciului religios (Asociaţia de Prietenie România – Israel);
            09.15 – 09.25 – Alocuţiuni;
            09.25 – 09.40 – Depuneri  de coroane şi jerbe de flori*.
            *Granizoana Târgovişte va asigura garda la monument
 1. CEREMONIE MILITARĂ ŞI RELIGIOASĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ,,ZILEI EROILOR” ŞI ÎNĂLŢAREA DOMNULUI LA CIMITIRUL DE ONOARE ROMÂNESC
            DATA: 17.05.2018, ora 10.00
            LOCUL: Cimitirul de Onoare Românesc;
PARTICIPANŢI: – comandanţi de unităţi, cadre militare active, în rezervă şi retragere, veteranii de război, Asociaţia “Cultul Eroilor”
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:
09.50 – 10.00– Primirea participanţilor;
10.00 – 10.15 – Oficierea serviciului;
10.15 – 10.25 – Momentul de rostire solemnă a numelor eroilor români căzuţi pe câmpurile de bătălie;
10.25 – 10.30 – Realizarea dispozitivului pentru defilare;
10.30-10.35  – Defilarea gărzii de onoare
 
 
 1. CEREMONIE MILITARĂ ŞI RELIGIOASĂ DE DEPUNERE DE COROANE ŞI JERBE DE FLORI ORGANIZATĂ CU PRILEJUL ,,ZILEI EROILOR” ŞI ÎNĂLŢAREA DOMNULUI
 
            DATA: 17.05.2018, ora 11.15
            LOCUL: Catedrala Mitropolitană şi Monumentul Eroilor Dâmboviţeni (Piaţa
Tricolorului);
PARTICIPANŢI: – reprezentanţi ai: Prefecturii, Consiliului Judeţean, Primăriei, Arhiepiscopiei, Garnizoanei, , M.A.I., S.R.I., S.T.S., Inspectoratului Şcolar, altor instituţii ale statului, organizaţiilor neguvernamentale, partidelor politice, comandanţi de unităţi, cadrelor militare active, în rezervă şi retragere, veteranilor de război, Asociaţiei “Cultul Eroilor”, mass-media locale, cetăţeni ai Municipiului Târgovişte.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR:
11.15 – 12.00 – Participarea oficialităţilor la slujba religioasă de la Catedrala Mitropolitană;
            12.00 – 12.05 – Moment de reculegere ţinut în memoria eroilor neamului;
            12.05 – 12.15 – Deplasarea oficialităţilor în procesiune de la Catedrala Mitropolitană la Monumentul Eroilor Dâmboviţeni (Piaţa Tricolorului);
            12.15. – 12.20 – Primirea oficialităţilor:
-onorul acordat Prefectului judeţului;
-trecerea în revistă a gărzii de onoare;
-salutul trupelor;
-ocuparea locurilor în dispozitiv;
            12.20 – 12.25 – Intonarea Imnului de Stat al României;
            12.25 – 12.35 – Oficierea serviciului religios de Arhiepiscopul şi Mitropolitul Târgoviştei, Î.P.S.dr. Nifon;
            12.35 – 12.40 – Interpretarea Imnului Eroilor de către corala Mitropoliei Târgovişte;
            12.40 – 12.50 – Momentul de rostire solemnă a numelor eroilor români din  localitatea Târgovişte căzuţi în Primul Război Mondial;
            12.50 – 13.00 – Alocuţiuni;
            Depuneri de coroane şi jerbe de flori (conform ordinii de precădere stabilită de organizator)
            13.00 – 13.10 – Realizarea dispozitivului pentru defilare;
            13.10 – 13.20 – Defilarea gărzii de onoare;
STABILIREA RESPONSABILITATILOR PENTRU CEREMONIA MILITARĂ ŞI RELIGIOASĂ DE DEPUNERI DE COROANE ŞI JERBE DE FLORI
DIN  DATA DE 17.05.2018 (Monumemtul Eroilor)
PREFECTURĂ
 • adunarea iniţială pentru stabilirea sarcinilor implicate în organizarea evenimentului;
 • întocmirea programului de desfăşurare a ceremoniilor împreună cu instituţiile implicate după consultare ;
 • informarea partidelor politice şi a instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale despre desfăşurarea activităţii, distribuirea invitaţilor ;
 • mediatizarea activităţii;
 • stabilirea ordinii de precadere la depunere de coroane pentru partide şi instituţii;
CONSILIUL JUDEŢEAN
 • asigurarea sonorizării şi a pupitrului ( prin Centrul Judeţean de Cultura) pentru desfăşurarea ceremoniei din 17.05.2018 ora 11.15;
 • achiziţionarea coroanelor de flori.
 • asigurarea prin structurile judeţene a intervenţiei de urgenţă, ordine şi disciplină, intervenţii medicale de urgenţă.
PRIMĂRIE
– informarea structurilor din subordine, implicate în organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor.   care vor depune coroane de flori;
      – asigurarea curaţeniei si accesul la Monumentul Eroilor Damboviteni din Piata
Tricolorului pentru data de 17.05.2018;
      – pavoazarea locului de desfăşurare a ceremoniei si a arterelor publice;
      –  asigurarea sursei de curent pentru staţie la monument;
      – asigurarea ordinii publice cu agenţi ai poliţiei locale.
 
ARHIEPISCOPIE
      – organizarea serviciului religios la Catedrala Mitropolitană şi la Monumentul Eroilor;
STRUCTURILE M.A.I.
I.J.P.
      Oprirea circulaţiei în zona de desfăşurare a ceremoniei pentru:
                   – desfăşurarea ceremoniei din 17.05.2018 ora 11.15 – 13.30;
                   – asigurarea zonei desfasurarii ceremoniei specific institutiei;
             I.J.Jandarmi
                    – constituirea detasamentului de defilare
                    – asigurarea ordinii publice conform atributiunilor specifice
            ISU
            – constituirea detasamentui de defilare
            – masuri de intervenţie specifice institutiei.
            
GARNIZOANA TÂRGOVIŞTE
 • ORGANIZAREA CEREMONIEI MILITARE PUBLICE ŞI RELIGIOASE  .
      Paza şi protecţia pe timpul desfăşurării activităţii se va asigura prin grija Inspectoratului Poliţiei Judeţene Dâmboviţa, Inspectoratul  Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Serviciul Poliţiei Locale conform planurilor proprii.
 ANEXA 1
Se vor depune coroane la Monumentul Eroilor (Piaţa Tricolorului nr. 1), în următoarea ordine de precădere:
 1. Parlamentul României
 2. Instituţia Prefectului Dâmboviţa împreună cu conducerile instituţiilor deconcentrate si ale Inspectoratelor Judeţene ale MAI
 3. Consiliul Judeţean Dâmboviţa
 4. Primăria şi Consiliul Local Târgovişte
 5. Garnizoana Târgovişte
 6. R.I. şi S.T.S. (împreună)
 7. Asociaţia Cultul Eroilor – Filiala Mihai Viteazu Dâmboviţa
 8. Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere şi Asociaţia Veteranilor de Război
 9. Universitatea Valahia Târgovişte
 10. Inspectoratul Şcolar Judeţean
 11. PSD
 12. ALDE
 13. PNL
 14. USR
 15. PMP
Vor depune coroane / jerbe la Cimitirul Evreiesc Târgovişte
 1. Ambasada Statului Israel în România
 2. Instituţia Prefectului – Judeţul Dâmboviţa
 3. Consiliul Judeţean Dâmboviţa
 4. Primăria şi Consiliul Local Târgovişte
 5. Garnizoana Târgovişte
 6. Asociaţia de Prietenie România-Israel
 7. Partida Romilor ProEuropa Târgovişte
 8. Inspectoratul Şcolar Judeţean