Informaţie de Presă

Comisia Mixtă pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la exploatarea agregatelor minerale în albiile şi terasele curţilor de apă şi a bazinelor piscicole din Comuna Potlogi, constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 125/25.04.2018, urmare a finalizării activităţii de control, în Raportul final, a constatat următoarele:
–   În activitatea celor 7 agenţi economici verificaţi, s-a semnalat existenţa unor fapte, care potrivit legislaţiei incidente constituie infracţiuni. Astfel, 4 societăţi economice desfăşoară activitate de exploatare fără deţinerea autorizaţiilor de construire (conform prevederilor Legii nr. 50/1991), iar 1 agent economic a executat lucrări de exploatare într-o zonă neautorizată.
–    Continuarea exploatării de agregate minerale într-un perimetru din vecinătatea izlazului comunal. În acest caz, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a înaintat o plângere organelor de urmărire penală competente. La 3 societăţi comerciale cu activitate în localitate, s-au aplicat sancţiuni contravenţionale de către Administraţia Bazinală Argeş-Vedea şi Garda de Mediu – Comisariatul Dâmboviţa, respectiv 4 amenzi.
–  În zona controlată, nu sunt bazine piscicole autorizate de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului pentru activitatea de acvacultură. Lucrările de refacere a mediului sunt prevăzute a se realiza la finalizarea lucrărilor de exploatare, actele de reglementare emise au valabilitate pe toată perioada desfăşurării investiţiei.
–   În probele de apă prevalate din fântânile individuale la 9 gospodării şi a Şcolii Gimnaziale Româneşti, s-a constatat că acestea au fost construite fără respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, neasigurându-se perimetrul de protecţie sanitară. Rezultatele de laborator au evidenţiat neconformitatea probelor din 9 fântâni. Nu s-a putut stabili o relaţie de cauzalitate directă între activitatea potenţial poluatoare a exploatărilor şi calitatea apei din fântânile investigate. În anul şcolar 2017-2018, unităţile de învăţământ din Comuna Potlogi (cu excepţia Şcolii şi Grădiniţei din satul Româneşti) primesc apă potabilă din reţeaua administrată de Compania de Apă Târgovişte- Dâmboviţa.
–  S-a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale să dispună verificarea şi realizarea de măsurători ale perimetrelor de exploatare iar Administraţiei Bazinale de Apă Argeş-Vedea, verificarea cazurilor de degradare a albiilor şi malurilor, de nerespectarea cadastrului apelor şi a altor fapte care contravin reglementărilor legale în vigoare.
–  Raportul/Sinteza acestuia, au fost remise Consiliului Local Potlogi, petenţilor care au sesizat instituţiile statului şi instituţiilor abilitate de lege pentru avizarea, regelementarea şi verificarea activităţii de exploatare a agregatelor minerale.
 
 
Biroul de presă